Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 25 of 25 (0.037 secs)
You searched for: subject:"Hymns, Dutch"
[texts]De Schriftuurlijke liedekens [microform]. De liederen der Nederlandsche Hervormden tot op het jaar 1566 - Wieder, F. C. (Frederik Caspar), 1874-1943
"Bibliographie": p. 123-178
Keywords: Hymns, Dutch
Downloads: 78
[texts]Geschiedenis van het kerkgezang - Janssonius, Roelof Bennink, 1817-1872

Keywords: Hymns, Dutch
Downloads: 154
[texts]Psalmodia Germanica : or the German Psalmody ; translated from the High Dutch ; together with their proper tunes and thorough bass - Jacobi, John Christian, 1670-1750
Includes English and German indexes
Keywords: Hymns, English; Hymns, Dutch
Downloads: 100
[texts]Psalmodia Germanica : or the German Psalmody ; translated from the High Dutch ; together with their proper tunes and thorough bass. - Jacobi, John Christian, 1670-1750.
Includes English and German indexes
Keywords: Hymns, English; Hymns, Dutch
Downloads: 118
[texts]Bellerophon, of, Lust tot wysheyt : door sinne-beelden leerlijck vertoont : waer by gevoegt zijn de vrolijcke stemmen, of, stichtige en vermaeckelijcke liedekens en dicten, genomen uyt de geoorolofde vrolickheyd, tot opweckinge der goede zeden : waer by noch konnen gebonden werden, het tweede deel Urania of hemel-sang, als mede het derde deel, Ghesang der Zeden, van den selfden auteur ... - Pers, D. P. (Dirck Pietersz.), ca. 1581-1662
Dutch words, with tunes, or tunes indicated
Keywords: Songs, Dutch; Hymns, Dutch
Downloads: 759
[texts]Aanmerkingen op de Psalmberymingen van Petrus Dathenus : in welke wit het algemeen gerbrek van taal- en dightkunde, onheblyke wantaal van Psalm tot Psalm voorkomende, en ongelykvormigheidt aan den text, derzelver onbestaanbaar gebruik, en Noodtzaaklyheidt der veranderinge vertoont en aangedrongen wordt - Andriessen, Andreas, 1699-1768
With this bound: His, Bescheiden antwoord... op het bescheiden naauwkeurig onderzoek zyner Aanmerkingen op de Psalmberymingen van Petrus Dathenus. 1759
Keywords: Bible; Hymns, Dutch
Downloads: 159
[texts]Middeleeuwsche geestelijke liederen en leisen : met eene klavier-begeleiding naar den aard hunner tonen - Acquoy, Johannes Gerhardus Rijk, 1829-1896
Includes bibliographical references
Keywords: Hymns, Dutch; Religious poetry
Downloads: 80
[texts]De Souterliedekens : bijdrage tot de geschiedenis der oudste Nederlandsche Psalmberijming - Scheurleer, D. F
Translation of p.12-22 in pocket at back of book
Keywords: Bible; Psalters; Hymns, Dutch
Downloads: 92
[texts]Sachte verbetering der Psalm-rymen Datheni : dat is, De CL. Psalmen Davids, wel-eer door Petrus Dathenus op Nederlantsche rijmen gestelt, ende in de kercken van Nederlandt tot noch toe gebruyckt...Tot dienst der Nederlantsche kercken bereyt ende aen't licht gegeven door Abrahamus Tommius...Geheel met noten gedruckt...vervattende oock de Christelicke Catechismus met de kerckelicke formulieren ende gebeden - Dathenus, Petrus, 1531-1590
Added title page engraved
Keywords: Bible; Hymns, Dutch; Catechisms, Dutch
Downloads: 248
[texts]De Psalmen Davids : wt den franchoyschen dichte Nederlantschen ouergeset - Dathenus, Petrus, 1531-1590
Includes a catechism
Keywords: Bible; Hymns, Dutch; Catechisms, Dutch
Downloads: 224
[texts]Die lieder der Wiedertäufer; - Wolkan, Rudolf, 1860-1927. [from old catalog]
Book digitized by Google from the library of Harvard University and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Keywords: Anabaptists; Hymns, German; Hymns, Dutch
Downloads: 1,586
[texts]De zedelyke en stichtelyke gezangen - Luiken, Jan, 1649-1712
This expanded ed. uses the 22 plates (in text) of the 1704 ed. in different order and adds a 23rd plate. The Lof en oordeel ... also contains an engraved t.p. and 7 plates (in text) by Luiken
Keywords: Conduct of life; Hymns, Dutch; Charity
Downloads: 152
[texts]Evangelische gezangen : om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten .. - Nederlandsch Hervormde Kerkegenootschap

Keywords: Nederlandsch Hervormde Kerkegenootschap; Reformed Church; Hymns, Dutch
Downloads: 151
[texts]Singi boekoe vo da Evangelische broedergemeente - Moravian Church
Contains liturgy: p. 108-126
Keywords: Moravian Church; Hymns; Hymns, Dutch; Moravians
Downloads: 367
[texts]De Schriftuurlijke liedekens : de liederen der Nederlandsche Hervormden tot op het jaar 1566, inhoudsbeschrijving en bibliographie - Wieder, F. C. (Frederik Caspar), 1874-1943
Book digitized by Google from the library of the New York Public Library and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Keywords: Reformed Church; Reformed Church; Hymns, Dutch; Reformed Church; Anabaptists; Hymns, Dutch
Downloads: 271
[texts]De Schriftuurlijke liedekens : de liederen der Nederlandsche Hervormden tot op het jaar 1566, inhoudsbeschrijving en bibliographie - Wieder, F. C. (Frederik Caspar), 1874-1943
Book digitized by Google from the library of Harvard University and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Keywords: Reformed Church; Reformed Church; Hymns, Dutch; Reformed Church; Anabaptists; Hymns, Dutch
Downloads: 347
[texts]Bellerophon, of Lust tot wysheyt : door sinne-beelden leelijck vertoont. Waer by gevoegt zijn de Vrolijcke Stemmen, of, stichtige en vermaeckelijcke Liedekens en Dichten, genomen uyt de geoorlofde Vrolickheyd, tot opweckinge der goede zeden. Waer by noch konnen gebonden werden, het tweede deel Urania of hemel-sang, als mede het derde deel, Gesang der Zeden, van den selfden auteur. En op't nieuw doorgaens vermeerdert en verbetert, en met de alderschoonste voysen op musijck-nooten gepast, en met Konst-platen geciert - Pers, D. P. (Dirck Pietersz.), ca. 1581-1662
Met privilegie -- title page
Keywords: Songs, Dutch; Hymns, Dutch; Emblems; Emblem books, Dutch
Downloads: 570
[texts]De berijmde Psalmen : met eenige gezangen, in gebruik bij de Gereformeerde kerken in Nederland ; alsmede hare formulieren van eenigheid, met drie oude geloofsbelijdenissen, en hare liturgie ... Naar den door die kirken vastgestelden tekst uitgegeven - Gereformeerde Kerken in Nederland

Keywords: Gereformeerde Kerken in Nederland; Bible; Psalters; Psalms (Music); Hymns, Dutch
Downloads: 97
[texts]De berijmde Psalmen : met eenige gezangen, in gebruik bij de Gereformeerde kerken in Nederland ; alsmede hare formulieren van eenigheid, met drie oude geloofsbelijdenissen, en hare liturgie ... Naar den door die kirken vastgestelden tekst uitgegeven - Gereformeerde Kerken in Nederland
Kuyper Collection copy: Bound with: Biblia, dat is, de gansche Heilige Schrifture bevattende alle de kanonieke boeken ... (1904)
Keywords: Gereformeerde Kerken in Nederland; Bible; Psalters; Psalms (Music); Reformed Church; Hymns, Dutch
Downloads: 340
[texts]Hymnology of the Reformed Dutch Church .. - Reformed Church in America
Consists of articles taken from the Christian Intelligencer, 1906-07, which have been pasted over pages of a printed book
Keywords: Reformed Protestant Dutch Church (U.S.); Reformed Church in America; Hymns, Dutch; Hymns, English
Downloads: 97
[texts]De berijmde Psalmen : met eenige gezangen, in gebruik bij de Gereformeerde kerken in Nederland ; alsmede hare formulieren van eenigheid, met drie oude geloofsbelijdenissen, en hare liturgie ... Naar den door die kirken vastgestelden tekst uitgegeven - Gereformeerde Kerken in Nederland
Kuyper Collection copy: Bound with: Biblia, dat is, de gansche Heilige Schrifture bevattende alle de kanonieke boeken ... (1904)
Keywords: Gereformeerde Kerken in Nederland; Bible; Psalters; Psalms (Music); Reformed Church; Hymns, Dutch
Downloads: 388
[texts]Het oude nederlandsche lied; wereldlijke en geestelijke liederen uit vroegeren tijd, teksten en melodieën - Duyse, Florimond van, 1843-1910, [from old catalog] ed
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Keywords: Songs, Dutch. [from old catalog]; Folk-songs, Dutch. [from old catalog]; Ballads, Dutch. [from old catalog]; Hymns, Dutch. [from old catalog]; Children's songs, Dutch. [from old catalog]
Downloads: 1,529
[texts]Het oude nederlandsche lied; wereldlijke en geestelijke liederen uit vroegeren tijd, teksten en melodieën - Duyse, Florimond van, 1843-1910, [from old catalog] ed
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Keywords: Songs, Dutch. [from old catalog]; Folk-songs, Dutch. [from old catalog]; Ballads, Dutch. [from old catalog]; Hymns, Dutch. [from old catalog]; Children's songs, Dutch. [from old catalog]
Downloads: 3,513
[texts]Het oude nederlandsche lied; wereldlijke en geestelijke liederen uit vroegeren tijd, teksten en melodieën - Duyse, Florimond van, 1843-1910, [from old catalog] ed
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Keywords: Songs, Dutch. [from old catalog]; Folk-songs, Dutch. [from old catalog]; Ballads, Dutch. [from old catalog]; Hymns, Dutch. [from old catalog]; Children's songs, Dutch. [from old catalog]
Downloads: 2,397
[texts]Het oude nederlandsche lied; wereldlijke en geestelijke liederen uit vroegeren tijd, teksten en melodieën - Duyse, Florimond van, 1843-1910, [from old catalog] ed
Book digitized by Google from the library of Harvard University and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Keywords: Songs, Dutch. [from old catalog]; Folk-songs, Dutch. [from old catalog]; Ballads, Dutch. [from old catalog]; Hymns, Dutch. [from old catalog]; Children's songs, Dutch. [from old catalog]
Downloads: 1,538
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (10 Mar 2001)